Missie & Visie

Missie

Wedi Care gaat er van uit dat ieder mens uniek is en daardoor ook op maat gesneden zorgverlening behoeft. Wedi Care wil graag zorgverlening bieden, zoals de zorgvrager dit altijd gewend is en prettig vindt. Dit gebeurt in samenspraak met de zorgvrager, diens naasten en andere betrokken hulpverleners. Basiswaarden voor zorgverlening van Wedi Care zijn betrouwbaar, respectvol, deskundig en hart voor de zorg. Wedi Care onderscheidt zich van andere thuiszorginstellingen door het persoonlijk contact.

Visie

Wedi Care wil de kwaliteit van leven van haar zorgvragers hoog houden, op een manier die aansluit bij de referentiekaders van haar zorgvragers. Wedi Care wil dat mensen met een beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving, door ondersteuning te bieden waar nodig.