Indiceren

Zorg die u thuis ontvangt wordt vergoed middels een zorgindicatie. Een indicatie kan worden afgegeven via:

  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), aan te vragen bij uw gemeente. Hieronder vallen huishoudelijke verzorging, individuele begeleiding en groepsbegeleiding.
  • ZvW (Zorgverzekeringswet), aan te vragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Hieronder vallen persoonlijke verzorging en verpleging.
  • WLZ (Wet Langdurige Zorg), aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, wanneer u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanente toezicht.

 Voor een indicatie onder de ZvW moet er een indicatie worden gesteld door een wijkverpleegkundige, oftewel een verpleegkundige niveau 5. Ook deze dienst biedt Wedi Care aan.